|  
tel: +48 22 212 82 50, e-mail:
Oferta
Aktualności
» Likwidacja cyfry „0"
» Przenoszenie numerów
» Kalkulator internetowy UKE
» Nowelizacja unijna prawa telekomunikacyjnego
» Pozostałe aktualności
 
FAQ

1. Podstawa do oferowania usług?

Świadczenie usług w sieci BSS Communication stało się możliwe dzięki rozpoczętej w 2001 roku liberalizacji polskiego rynku telekomunikacyjnego. Od 2003 roku klienci TP S.A. mają możliwość wyboru operatora w zakresie połączeń międzystrefowych, międzynarodowych i komórkowych a od niedawna także lokalnych.

Usługi oferowane w sieci BSS Communication polegają na realizacji połączeń telefonicznych przez sieć niezależną od TP S.A. Połączenia te wykonywane są przy użyciu prefiksu lub inaczej numeru dostępu do sieci.


2. Co to jest prefiks lub numer dostępu do sieci?

To kod – bezpłatny numer, który pozwala skorzystać z usług innego operatora w zakresie połączeń lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych i komórkowych.


3. W jaki sposób realizowane są połączenia?

Połączenia w sieci  BSS Communication są realizowane przez poprzedzenie numeru docelowego numerem dostępu do sieci BSS Communication i mogą być realizowane na kilka sposobów:

 • Modyfikacje programu centrali abonenckiej PABX (jeżeli centrala posiada
  takie możliwości)
 • Modyfikacje programu centrali abonenckiej polega na odpowiednim zaprogramowaniu centralki telefonicznej, tak aby do każdego połączenia międzystrefowego, międzynarodowego i komórkowego centralka automatycznie dodawała numer dostępu do sieci BSS Communication.
 • BSS Communication poleca tę formę, gdyż jest ona najszybsza i gwarantuje, że wszystkie korzyści wynikające z usług BSS Communication dostępne będą od chwili przeprogramowania centralki.preselekcja na centrali TP S.A.
 • Jest to bezpłatna usługa realizowana przez TP S.A. Dzięki niej centrala TP S.A. automatycznie doda prefiks do każdego połączenia krajowego (lokalnego, międzystrefowego i do sieci komórkowych) i międzynarodowego. Preselekcję można zlecić wysyłając wypełniony wniosek Preselekcji listem poleconym do Biura Obsługi Klienta TP S.A. (adres ten znajduje się na ostatniej fakturze od TP S.A.).
 • Zlecenie preselekcji powinno być rozpatrzone i zrealizowane w terminie 14 dni od daty otrzymania. TP S.A. nie może odmówić realizacji zlecenia preselekcji, o ile ma możliwości techniczne. TP S.A. ma obowiązek pisemnego zawiadomienia abonenta o terminie realizacji zlecenia preselekcji lub o odmowie realizacji zlecenia wraz z podaniem uzasadnienia i pouczeniem o prawie odwołania się. Odmowa realizacji zlecenia preselekcji może być
  wydana abonentowi jedynie z powodu braku możliwości technicznych.
 • W praktyce TP S.A. znacznie przekracza okres 14 dni. Szybkie wybieranie w telefonie
  Ta forma dostępna jest w aparatach telefonicznych z możliwością programowania klawiszy.
 • Pod jednym z klawiszy prosimy o zaprogramowanie numeru "0 prefiks". Aby wykonać połączenie wystarczy wcisnąć zaprogramowany klawisz, a następnie wybrać numer docelowy, na który chcemy zadzwonić.

4. W jaki sposób można sprawdzić, czy została już ustawiona preselekcja na centrali TP S.A.?

W celu sprawdzenia czy preselekcja została już ustawiona przez TP S.A., prosimy o wykonanie próbnego połączenia na całkowicie bezpłatny numer podany przez Przedstawiciela BSS Communication. Jeśli usłyszą Państwo komunikat: "Twój numer został rozpoznany, usługa jest aktywna", oznaczać to będzie, że zlecenie preselekcji zostało wykonane. W przypadku komunikatu "Połączenie nie może być zrealizowane" prosimy o interwencję w TP S.A. TP S.A. jest zobowiązana do ustalenia preselekcji w terminie 14 dni.


5. Czy usługi BSS Communication dostępne są w całym kraju?

Tak, z naszych usług można korzystać na obszarze całego kraju.
*Z przyczyn technicznych jeszcze nie w całej Polsce Abonenci mogą korzystać z połączeń lokalnych w sieci BSS Communication, ale obszar zasięgu jest systematycznie rozszerzany. Abonent zostanie poinformowany o możliwości wykonywania także połączeń lokalnych. Do tego czasu Abonent korzysta z połączeń międzystrefowych, międzynarodowych i do sieci komórkowych.


6. Czy każda firma może skorzystać z usług BSS Communication?

Z usług BSS Communication mogą skorzystać klienci TP S.A. (mają podpisaną umowę z TP S.A. o świadczenie usług telefonicznych), a ich numery telefoniczne są rozpoznawane (identyfikowane) przez system BSS Communication (CLI). W celu sprawdzenia czy numery klienta są rozpoznawane, należy wykonać testowe połączenie na specjalnie przygotowany bezpłatny numer  podany przez Przedstawiciela lub Partnera BSS Communication.

Jeśli usłyszymy komunikat: "Twój numer został rozpoznany, ale nie jest on jeszcze uaktywniony. W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta" - oznaczać to będzie, że BSS Communication może świadczyć usługi dla tych numerów i można podpisać umowę.

Jeśli usłyszymy taki komunikat: "Przepraszamy, ale Twój numer nie został rozpoznany. W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt z naszym Centrum Obsługi Klienta" - oznaczać to będzie, że nie ma możliwości technicznych świadczenia usług przez BSS Communication.


7. Czy trzeba kupić jakieś dodatkowe urządzenia i ile one kosztują?

Nie, nie ma potrzeby kupowania jakichkolwiek urządzeń. Co więcej, nasze usługi nie wymagają:

 • żadnych inwestycji,
 • żadnego abonamentu,
 • żadnych opłat za wdzwonienie się do "systemu".


8. Jak długo trzeba czekać na uruchomienie usługi?

Usługa może być aktywna już od następnego dnia roboczego. Korzystanie z niej możliwe jest poprzez każdorazowe wybranie prefiksu (call by call). W przypadku chęci uproszczenia wybierania numeru, czas niezbędny do pełnego korzystania z usług zależy od wybranego sposobu uproszczenia. Najszybszym i najpewniejszym sposobem jest przeprogramowanie centralki abonenckiej. Ustawienie preselekcja na centrali TP S.A. trwać powinno nie dłużej niż 14 dni, ale często zdarza się, że ten okres jest znacznie przekraczany, dlatego BSS Commuication sugeruje przeprogramowywanie centralki abonenckiej.


9. Czy muszę rezygnować z dotychczasowych numerów telefonicznych?

Nie, żeby móc skorzystać z naszych usług, nie ma potrzeby rezygnacji z dotychczasowych numerów i usług TP S.A. Nie trzeba również instalować żadnych dodatkowych linii telefonicznych.


10. Czy połączenia z numerami typu 0-700, 0-800 są także realizowane przez BSS Communication?

Nie, połączenia te realizowane są przez TP S.A.


11. Jak można podpisać umowę?

W celu podpisania umowy prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta BSS Communication pod numerem:

+48 22 212 82 50 z informacją o chęci podpisania umowy i przedstawiciel BSS
Communication skontaktuje się z Państwa firmą.


12. Jakie dokumenty są potrzebne do podpisania umowy?

W celu podpisania umowy niezbędne będą następujące dokumenty:

 • kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP,
 • kopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON,
 • kopia wypisu z odpowiedniego rejestru oraz ewentualne pełnomocnictwa,
 • kopia 2 ostatnich faktur z TP S.A. dla numerów, dla których ma być świadczona usługa.

13. Jak można rozwiązać umowę?

Umowa podpisywana jest na czas określony bądź nie określony. W przypadku umowy na czas nie określony. Umowę można rozwiązać w każdym czasie za trzydziestodniowym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego przez pisemne oświadczenie doręczone BSS Communication za potwierdzeniem odbioru lub doręczone BSS Communication listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.


14. Od kogo dostanę fakturę za usługi telefoniczne i jak ją mogę zapłacić?

Klient będzie otrzymywał faktury za usługi telefoniczne od dwóch operatorów. BSS Communication wystawi Klientowi fakturę za połączenia lokalne, międzystrefowe, międzynarodowe i komórkowe realizowane w sieci BSS Communication. Od TP S.A. Klient nadal będzie otrzymywał fakturę za abonament oraz inne połączenia realizowane przez sieć TP S.A. (ewentualnie także za połączenia lokalne, jeśli z przyczyn technicznych nie będą mogły być zrealizowane przez BSS Communication).

Zapłata faktury standardowo jest dokonana przelewem na wskazany na fakturze nr rachunku bankowego.


15. Jak mogę sprawdzić wykaz połączeń?

BSS Communication udostępnia swoim Klientom szczegółowy billing dostępny on-line.


16. Jak mogę skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta?

W celu podpisania umowy prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta BSS Communication z informacją o chęci podpisania umowy i Przedstawiciel BSS Communication skontaktuje się z Państwa firmą Konsultanci Biura Obsługi Klienta BSS Communication są do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00.
tel. (022) 212 82 50, email:

Projekt & cms: www.zstudio.pl