|  
tel: +48 22 212 82 50, e-mail:
Aktualności
» Likwidacja cyfry „0"
» Przenoszenie numerów
» Kalkulator internetowy UKE
» Nowelizacja unijna prawa telekomunikacyjnego
» Pozostałe aktualności
 
Likwidacja cyfry „0"
Uprzejmie informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych z późniejszymi zmianami z dnia 28 lutego 2008 r. (Dz. U. Nr 52 z 2008 r., poz. 307, z późn. zm.) rozpoczyna się proces likwidacji prefiksu krajowego „0" przed wybieranym numerem.
W związku z tym, od 30 września 2009 roku połączenia lokalne i międzymiastowe, do sieci komórkowych, do usług sieci inteligentnej, do sieci teleinformatycznej będą realizowane z pominięciem początkowej cyfry „0".

Typ numeru stary sposób nowy sposób
lokalne i międzymiastowe 0 22 622 xx xx 22 622 xx xx
komórkowe 0 500 xxx xxx 500 xxx xxx
infolinie 0 80x xxx xxx 80x xxx xxx
o podwyższonej opłacie 0 70x xxx xxx 70x xxx xxx
teleinformatyczne 0 20 xx xx 20 xx xx

Informujemy również, że okres przejściowy, w którym będą akceptowane obydwa formaty wybierania (tj. z cyfrą „0" na początku numeru i bez cyfry „0") trwa od 30 września 2009 roku do 14 maja 2010 roku. W tym okresie do losowo wybranych połączeń, których numery zostały wybrane za pomocą schematu wybierania z cyfrą „0" na początku numeru krajowego będzie kierowana bezpłatna zapowiedź słowna o zaistniałych zmianach. Po odegraniu zapowiedzi połączenie będzie rozłączane.
Od 15 maja 2010 roku bezpłatna zapowiedź słowna będzie kierowana do wszystkich połączeń, których numery zostały wybrane przy użyciu schematu wybierania z cyfrą „0" na początku numeru krajowego. Po odegraniu zapowiedzi połączenia będą rozłączane. Od tego momentu będzie funkcjonował jedynie format wybierania bez cyfry „0".
Począwszy od 30 września 2009 roku nastąpi również stopniowa likwidacja cyfry „0" w prezentacji numeru (tzw. CLIP). Niektóre numery osób dzwoniących do Państwa będą się prezentować bez cyfry „0" na początku. Ostateczna likwidacja cyfry „0" z prezentacji numeru nastąpi z dniem 15 lutego 2010 roku.
W związku z powyższymi zmianami, zalecamy dokonanie odpowiednich zmian w ustawieniach aparatów telefonicznych, central abonenckich, modemów lub innych urządzeń z zaprogramowanymi numerami.
Likwidacja cyfry „0" może mieć wpływ u Państwa na:
- ustawienia książki telefonicznej w aparatach telefonicznych: zmiana wpływać będzie zarówno na sposób łączenia się z numerami zapisanymi w książce telefonicznej jak również na prezentowanie informacji o osobie dzwoniącej, dlatego też - Abonenci powinni samodzielnie dokonać zmiany poprzez zapisanie numerów zgodnie z nowym sposobem wybierania
- modemy - Abonenci powinni samodzielnie dokonać zmiany numerów dostępowych zgodnie z nowym sposobem wybierania,
- centrale abonenckie - Abonenci powinni samodzielnie dokonać zmian tablic taryfikacyjnych i zmian w konfiguracji usług w swoich centralach.
Sposób wybierania numerów międzynarodowych nie ulega zmianie.
Dzięki rezygnacji z konieczności wybierania cyfry „0" przed numerem krajowym użytkownicy uzyskują uproszczenie sposobu wybierania numerów w połączeniach krajowych.
Projekt & cms: www.zstudio.pl