|  
tel: +48 22 212 82 50, e-mail:
Oferta
Aktualności
» Likwidacja cyfry „0"
» Przenoszenie numerów
» Kalkulator internetowy UKE
» Nowelizacja unijna prawa telekomunikacyjnego
» Pozostałe aktualności
 
System billingowy
Poszukujesz systemu billingowego ? Mamy dla Ciebie rozwiązanie - niezależnie czy chcesz go wdrożyć w Polsce czy za granicą.Zapoznaj się z informacjami poniżej.

Wdrożenie billingu w środowisku złożonych i zaawansowanych systemów telekomunikacyjnych wymaga interdyscyplinarnej wiedzy i doświadczenia. Dlatego końcowy użytkownik billingu często nie jest wystarczająco przygotowanym partnerem do rozmów technicznych. W takim przypadku zapraszamy do współpracy producentów i dystrybutorów central telefonicznych oraz instalatorów i konserwatorów systemów telekomunikacyjnych. 

Szczególnie celowym jest udział firm instalatorskich podczas doboru systemu billingowego do projektowanego systemu telekomunikacyjnego. Dla tych central w których brak jakiegokolwiek systemu billingowego nasz system może być świetnym rozwiązaniem. Dla central, w których są systemy billingowe ten system może być dobrym uzupełnieniem udostępniającym użytkownikom dane w serwisie Internetowym.


Po odpowiednim przeszkoleniu każdy z instalatorów może stać się współuczestnikiem procesu instalacji i wdrożenia a później utrzymania systemu bilingowego u klienta.


Czym ten system różni się od Internetowego Serwisu Billingowego?
To cały system billingowy, Internetowy Serwis Billingowy to tylko jego część związana z Internetowym dostępem do danych.

Co to jest Internetowy Serwis Billingowy?

To część systemu billingowego przeznaczona do świadczenia usług związanych z prezentacją danych billingowych np. billingów telefonicznych.
 
Jakie warunki techniczne trzeba spełnić aby stać się klientem tego systemu?
Posiadany system telekomunikacyjny musi mieć zdolność informowania o zrealizowanych usługach (centrale telefoniczne powinny generować takie informacje). Dodatkowo należy posiadać dostęp do Internetu.

Czy korzystanie z tego systemu wymaga instalowania specjalnego oprogramowania?

Nie, komputer musi być wyposażony w przeglądarkę Internetową.

Czy jeżeli nie mam dostępu do Internetu to mogę zostać klientem tego systemu ?

Nie, ale możemy zaproponować lokalne rozwiązanie systemu.

Mam już system billingowy, czy mogę dodatkowo zastosować ten system?

Oczywiście, jednym z klasycznych zastosowań systemu jest udostępnianie danych lokalnego billingu przez Internet.

Czy ten system może być zastosowany niezależnie od producenta billingu lokalnego?

Tak nie ma w tym względzie żadnych ograniczeń, może to być producent krajowy i zagraniczny.

Czy mogę z domu kontrolować dokąd telefonują moi pracownicy?

Oczywiście, jeżeli tylko jest dostęp do Internetu. Na tym polega istota tego systemu.

Otrzymuję co miesiąc dane o połączeniach od operatorów sieci komórkowych, czy mogą one być użyte w systemie ?

Tak, każde dane zawierające informacje o usługach telekomunikacyjnych są importowane przez system.

Jakie dane prezentowane są w systemie?

Bezpośrednio w Internetowym Serwisie Billingowym podsumowania i połączenia dla linii telefonicznych i PIN kodów pogrupowane wg dowolnej metody. Dodatkowo drogą elektroniczną można otrzymać praktycznie dowolny raport z dostępnych danych.

Jakie koszty należy ponieść aby stać się użytkownikiem systemu?

Koszty wstępne, zależne od struktury telekomunikacyjnej oraz koszt Opłaty Abonamentowej za korzystanie z Internetowego Serwisu Billingowego. Koszty Abonamentu zależne są od liczby linii i PIN kodów, liczby osób korzystających z serwisu i liczby operatorów dostarczających Państwu usługi.

Skąd biorą się dane w systemie?

Źródłem danych może być centrala telefoniczna, bufor danych dołączony do tej centrali, rejestrator połączeń dla linii końcowych, dowolna postać elektronicznego billingu od operatora, raport z posiadanego już lokalnego systemu billingowego.

W jaki sposób dostarczane są dane do systemu?

Jest to zależne od rozwiązania. Najbardziej klasycznym rozwiązaniem jest dołączenie do centrali bufora przekazującego samodzielnie dane do systemu poprzez Internet. Innym rozwiązaniem może być wysyłanie przez Internet specjalnego raportu z lokalnego programu billingowego. Jeszcze innym przesyłanie billingów od operatorów drogą elektroniczną.

Czy typ centrali telefonicznej może ograniczać użycie systemu ?

Dzisiejsze centrale są przygotowane do generowania informacji o usługach. W tym zakresie nie powinno być ograniczeń.

Mam tylko linie końcowe, ale dwóch operatorów, czy mogę być klientem systemu?

Tak pod warunkiem, że każdy z operatorów będzie dostarczał szczegółowe informacje o świadczonych usługach w formie elektronicznej. Inne rozwiązanie to dołączenie do tych linii rejestratora ( są takie na rynku).

Czy jeżeli używam PIN kodów w centrali to mogą one być elementem sortowania połączeń?

Tak, PIN kody są elementem sortowania usług.

Jak często aktualizowane są dane w systemie?

Dane dostępne są już na drugi dzień po otrzymaniu źródłowych informacji o zrealizowanych usługach.

Jak zostać klientem Internetowego Serwisu Billingowego?

Należy się skontaktować z naszym biurem.

Jak zapewnione jest bezpieczeństwo danych w serwisie Internetowym?

Certyfikat SSL zapewnia, że zachowywane jest bezpieczeństwo takie samo jak w systemach bankowych.

Czy w tym sysytemie trzeba aktualizować taryfy telekomunikacyjne?

Nie, o to dbają specjaliści obsługujący system pod warunkiem, że są to taryfy standardowe. Taryfy wg specjalnych umów muszą być przekazywane do administratorów systemu na bieżąco.

Mam dwa duże sklepy, czy mogę zastosować system do kontroli telefonów?

To idealne rozwiązanie dla dwóch i więcej lokalizacji.

Firma ma wiele lokalizacji w Polsce, centrum jest za granicą, czy ten system to dobre rozwiązanie dla nadzoru telefonów w takiej korporacji?

Wprost idealne, nie stwarzające żadnych barier dostępu do danych, tak jak w każdym serwisie Internetowym.
Projekt & cms: www.zstudio.pl