|  
tel: +48 22 212 82 50, e-mail:
Technologia
Aktualności
» Likwidacja cyfry „0"
» Przenoszenie numerów
» Kalkulator internetowy UKE
» Nowelizacja unijna prawa telekomunikacyjnego
» Pozostałe aktualności
 
Technologia

Oferowane usługi realizowane są w najnowocześniejszej i jednej z największych w Polsce infrastruktur telekomunikacyjnych bazujących na sieci światłowodowej, transmisji danych oraz komutacyjnej. Sieć telekomunikacyjną charakteryzuje niezawodność, elastyczność i możliwość zaspokojenia nawet najbardziej wyspecjalizowanych wymagań klientów.

Sieć teletransmisyjna jest oparta na systemie DWDM/SDH. Ogólnokrajowy zasięg sieci umożliwia dostarczanie usług poprzez węzły dostępowe znajdujące się we wszystkich większych miastach Polski. Wysoką jakość oraz niezawodność transmisji gwarantuje nowoczesna sieć szkieletowa zbudowana w strukturze pierścieniowej. W przypadku awarii drogi podstawowej funkcje sieciowe zapewniają przesłanie danych drogami zastępczymi eliminując przerwy w komunikacji. Sieć komutacyjna jest oparta na cyfrowych centralach tranzytowych i umożliwia realizowanie połączeń telefonicznych pomiędzy ośrodkami biznesowymi oraz terminowanie ruchu głosowego do sieci innych operatorów. Sieć telefoniczna jest bezpośrednio połączona z siecią telefoniczną operatora TP S.A. i sieciami operatorów lokalnych oraz operatorów sieci komórkowych. Połączenie sieci komutacyjnej z siecią transmisji danych zapewnia konwergencję przesyłanego głosu w technologii VoIP i komutacyjnej (PSTN).

Sieć transmisji danych IP MPLS umożliwia dostarczenie pełnego zakresu zintegrowanych usług obejmujących przesył różnego rodzaju danych, głosu oraz obrazu bazujących na technologii IP. Wykorzystana w budowie sieci najbardziej zaawansowana technologia IP MPLS, zapewnia skalowalność i elastyczność usług, bezpieczeństwo i prywatność danych każdego Klienta. Sieć transmisji danych jest bezpośrednio połączona z sieciami największych krajowych i międzynarodowych operatorów stanowiąc integralną część Globalnej sieci Internet i udostępnia Klientom usług najszybszy dostęp do jej zasobów. 

Projekt & cms: www.zstudio.pl