|  
tel: +48 22 212 82 50, e-mail:
Aktualności
» Likwidacja cyfry „0"
» Przenoszenie numerów
» Kalkulator internetowy UKE
» Nowelizacja unijna prawa telekomunikacyjnego
» Pozostałe aktualności
 
Kalkulator internetowy UKE
Kalkulator internetowy UKE ma ułatwiać użytkownikowi dokonanie świadomego wyboru oferty najlepiej odpowiadającej jego potrzebom. W związku z tym, iż warunki korzystania z usług (warianty taryfowe, regulaminowe) są coraz bardziej złożone, pojawiła się potrzeba stworzenia kalkulatora taryfowego, jako narzędzia skupiającego w sobie oferty operatorów oferujących najbardziej popularne usługi telekomunikacyjne w Polsce.

Prezes UKE rozpoczyna konsultacje mające na celu poznanie opinii operatorów oraz innych uczestników rynku telekomunikacyjnego na temat przedstawionych w załączeniu założeń i wytycznych stworzenia kalkulatora internetowego UKE – głównie w zakresie sposobu współpracy z operatorami w przedmiocie dostarczania i aktualizacji danych, które miałyby zostać umieszczone w kalkulatorze.

Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska na temat prezentowanego projektu proszone są o składanie opinii w przedmiotowej sprawie, w terminie do dnia 14 listopada 2008 r. UKE (15.10.2008)
Projekt & cms: www.zstudio.pl